Om oss

Per Birkeland er utdannet sosionom fra Stavanger med 25 års sosialfaglig erfaring fra egen praksis i - tillegg til lang livserfaring.

Sammen med erfaring også fra rettsapparatet og bistand til nærmere 2000 personer i privat praksis er med på å sikre rimelig god sosialfaglig kvalitet. Tjenestene er tilrettelagt både for face to face, fjerntjeneste og hjemmebesøk- og følger sosialfaglige, juridiske og etiske normer.

Tjenestene er taushetsbelagt i henhold til blant annet Forvaltningslovens bestemmelser. Ansatte hos oss har også taushetsplikt selv om vedkommende slutter i stillingen. I likhet med blant annet leger og psykologer kan rettsapparatet i visse tilfeller oppheve taushetsplikten.

Firmaet har hatt en høy andel av fornøyde klienter gjennom 25 års egenpraksis.