Tjenester

 1. Sosialfaglig allmenpraksis
  (Opprettet 1996)

  • Endringspotensiale
  • Livskvalitet
  • Trygghet, ensomhet og livsglede
 2. NAV bistand

  • Bistand som fullmektig
 3. Barnevern

  • Bistand som fullmektig
 4. Psykoterapi I samtale terapi (humanistisk modell)
  Løsningsfokusert korttidsterapi

  • Vektreduksjon
  • Konflikter
  • Livskrise
  • Depresjon
  • Samlivsbistand
 5. Seniorrådgivning

  • Samtaleterapi
  • Ensomhet
  • Depresjon
  • Angst
 6. Avlastnings- og tilsyn i hjemmet

  • Eldre, ensomme og lettere funksjonshemmede
  • Samtaleterapi og livskvalitet
  • Tilrettelagt fysisk aktivitet
  • Vaktordning
 7. Forelesing og undervisning

 8. Hjemmebesøk- dag/ kveld

 9. Akutt- og krisehjelp

  • 24 timer døgnvakt